ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កិច្ចប្រជុំ អនុក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យកំណត់ដោយច្បាបប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅទីស្តីការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែស្រាពណ៍ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក ជីវ សុងហាក់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ បានអញ្ជើញចូលជាអធិបតី នៃកិច្ចប្រជ៉ំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលមាន លោក សូរ ចាន់ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារនេះ ដើម្បីប្រជ៉ំពិភាក្សា លើការរៀបចំតាក់តែងអនុក្រឹត្យបានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រា១៨ (លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់អនុវត្ត) នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។
សូមបញ្ជាក់ថា៖ នៅទីស្តីការ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែស្រាពណ៍ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោក ជីវ សុងហាក់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារជាលើកទី១ ពិភាក្សាបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងកំណត់ទិសដៅអនុវត្តបន្ទាប់ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ជូន៕ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖