ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោក សុខ ឥសាន បរិយាយ ពីនេះពីនោះពាក់ព័ន្ធកម្ពុជា (ត)

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ លោក សុខ ឥសាន បរិយាយ ពីនេះពីនោះពាក់ព័ន្ធកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ បានលើកឡើងពីទស្សនៈសំខាន់ៗ ចំនួន ១០ ដូចខាងក្រោម : 

១- ចង់ដឹងពីវីរៈភាពមេដឹកនាំបក្សកាន់អំណាច = ទៅសួរពួកប្រឆាំង មិនឃើញថាល្អទេ?

២- មេដឹកនាំខ្មែរតាំងពីដើមមកមិនដែលទទួលស្គាល់កោះត្រល់ជារបស់យួនទេ = តែជាក់ស្តែងកាន់កាប់កោះត្រល់តាំងពីឆ្នាំ១៩៣៩មកតាមការកំណត់របស់បារាំង ?

៣- បើតាមសភាអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ = បើបក្សប្រឆាំងនៅតែចាញ់ឆ្នោត?

៤- ការបាត់បង់EBA = មិនមែនបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបទេ?

៥- បើមិនបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញទៅអុឺរ៉ុបទេ = រោងចក្រនៅកម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរការផលិត?

៦- បើរោងចក្រនៅតែដំណើរការផលិត = កម្មករនិយោជិត នៅតែមានការងារធ្វើ ?

៧- កុំយល់ច្រឡំ បើនៅកម្ពុជាគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស = កម្មករនឹងគ្មានការងារធ្វើទេ?

៨- ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ក្លែងក្លាយ = អស់៥មកហើយតើក្លែងក្លាយដូចវិទ្យុអារង្សុីសេរីថាឬទេ?

៩- ប្រជាពលរដ្ឋកូសសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងថាគូសឲ្យគណបក្សណា = ហ្នឹងហើយហៅថាការបោះឆ្នោតសម្ងាត់?

១០- ឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ = ពួកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងបង្កើនអំពើប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដើម្បីសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការណ៍ផ្លូវច្បាប់ពួកវាបន្ទរថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស? ៕

ដោយ ៖ សហការី


ចែករំលែក៖