ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សាសនិកអ៊ិស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកបញ្ចប់ពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាឌន

ចែករំលែក៖

សាសនិកអ៊ិស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោក នៅថ្ងៃទី២១ខែមេសា បានបញ្ចប់ពីធីបុណ្យ Eid Al Fitr ដែលជាខែហូបបួសរ៉ាម៉ាឌនត្រូវបានបញ្ចប់។
នៅក្នុងពិធីបុណ្យ រ៉ាម៉ាឌនសាសនិកអ៊ិស្លាមទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករាប់រយលាននាក់បានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនមិនបរិភោគអាហារ មិនជក់បារី មិនរួមភេទ…ចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិច ។
ក្រោយពិធីបញ្ចប់ថ្ងៃបុណ្យ រ៉ាម៉ាឌន សាសនិកអ៊ិស្លាមបានរៀបចំពីធីបុណ្យដែលមានឈ្មោះថា Eid Al Fitr ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញពីសមគ្គីភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ។ សាសនិកនឹងធ្វើពិធីបួងសួង នៅពេលព្រឹកតាមព្រះវិហារ តំបន់សាធារណៈ។
ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យ Eid Al Fitr នៅតាមបណ្តាប្រទេសអ៊ិស្លាមជុំវិញពិភពលោក៖

ដោយ៖ ធីរីណា(រូប​ថត​ ៖ Zingnews.vn)


ចែករំលែក៖