ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Bayern Munich, Derby, Heidenheim, Dnipro, Guimaraes មានប្រវត្តិល្អ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Bayern Münich, Derby, Heidenheim, Dnipro, Guimarãesជាក្រុមខ្លាំងនិង មានប្រវត្តិល្អក្នុងទឹកដី សង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួត របស់ខ្លួន ។

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
បើករដូវកាលថ្មី
Bayern Münich Vs Bremen
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Real Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dortmund ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Carl Zeiss ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Bremen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Meppen ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ingolstadt ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sportfreunde ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/04/16Bayern Münich 2-0 Bremen
13/03/16Bayern Münich 5-0 Bremen
17/10/15Bremen 0-1 Bayern Münich
14/03/15Bremen 0-4 Bayern Münich
18/10/14Bayern Münich 6-0 Bremen
26/04/14Bayern Münich 5-2 Bremen
ទស្សនៈWDW:Bayern Münich 2-0 Bremen
ទស្សនៈPD:Bayern Münich 3-1 Bremen
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münich អាចឈ្នះ

អង់គ្លេស Championship
Burton(18) Vs Derby(16)
Burton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sheff Wed ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Blackburn ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Preston ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Aston Villa ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Carlisle ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/08/15Burton 1 – 3 Derby
30/07/14Burton 0 – 1 Derby
28/07/12Burton 0 – 1 Derby
16/07/11Burton 1 – 2 Derby
ទស្សនៈWDW:Burton 0 – 1 Derby
ទស្សនៈPD:Burton 2 – 0 Derby
ទស្សនៈAsianB: Burton អាចឈ្នះ

ស្កុតឡេន Premiership
Kilmarnock(10) Vs Rangers(1)
Kilmarnock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Motherwell ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Hamilton ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ross ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Rangers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Peterhead ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dundee ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Motherwell ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/02/16Kilmarnock 1 – 2 Rangers
06/02/16Rangers 0 – 0 Kilmarnock
30/11/14Rangers 3 – 0 Kilmarnock
18/02/12Rangers 0 – 1 Kilmarnock
27/11/11Kilmarnock 1 – 0 Rangers
ទស្សនៈWDW:Kilmarnock1-3Rangers
ទស្សនៈPD:Kilmarnock 0 – 3 Rangers
ទស្សនៈAsianB: Rangers អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Primera Liga
Betis Vs Deportivo
Betis ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sporting ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Montpellier ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Barcelona ៦-២ ក្រៅផ្ទះ ។
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gijón ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Eibar ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Compostela ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/16Deportivo 2 – 2 Betis
25/09/15Betis 1 – 2 Deportivo
30/04/13Betis 1 – 1 Deportivo
02/12/12Deportivo 2 – 3 Betis
22/03/09Deportivo 1 – 1 Betis
03/11/08Betis 0 – 3 Deportivo
ទស្សនៈWDW:Betis 0 – 1 Deportivo
ទស្សនៈPD:Betis 0 – 1 Deportivo
ទស្សនៈAsianB: Deportivo អាចឈ្នះ

Espanyol Vs Málaga
Espanyol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Everton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Juventus ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sevilla ៦-៤ ក្រៅផ្ទះ។
Getafe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ NPFL All-Star ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cádiz ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Osasuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/04/16Málaga 1 – 1 Espanyol
22/11/15Espanyol 2 – 0 Málaga
15/02/15Málaga 0 – 2 Espanyol
21/09/14Espanyol 2 – 2 Málaga
26/03/14Málaga 1 – 2 Espanyol
30/10/13Espanyol 0 – 0 Málaga
ទស្សនៈWDW:Espanyol 1 – 1 Málaga
ទស្សនៈPD:Espanyol 1 – 0 Málaga
ទស្សនៈAsianB: Málaga អាចឈ្នះ

អេស្ប៉ាញ Division 2
Getafe(13) Vs Numancia(19)
Getafe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guijuelo ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tenerife ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mirandés ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Numancia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leganés ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tudelano ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Levante ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/05/09Getafe 1 – 0 Numancia
11/01/09Numancia 2 – 0 Getafe
06/02/05Getafe 1 – 0 Numancia
19/09/04Numancia 1 – 0 Getafe
30/05/04Getafe 2 – 1 Numancia
03/01/04Numancia 0 – 0 Getafe

Tenerife(21) Vs Sevilla II(8)
Tenerife ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Palmas ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Getafe ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Córdoba ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sevilla II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Osasuna ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Almería ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Girona ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/05/09Sevilla II 0 – 4 Tenerife
05/01/09Tenerife 2 – 1 Sevilla II
27/01/08Tenerife 1 – 1 Sevilla II
27/08/07Sevilla II 1 – 1 Tenerife

អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga 2
Bochum(3) Vs Hannover(1)
Bochum ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Berlin ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Karlsruher ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Astoria ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Hannover ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kaiserslau ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Fürth ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Offenbach ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/05/10Bochum 0 – 3 Hannover
19/12/09Hannover 2 – 3 Bochum
02/05/09Bochum 0 – 2 Hannover
15/11/08Hannover 1 – 1 Bochum
23/02/08Bochum 2 – 1 Hannover
01/09/07Hannover 3 – 2 Bochum

Heidenheim(5) Vs Würzburger(14)
Heidenheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Erzgebirge ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Nürnberg ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wattenscheid ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Würzburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braunschweiger ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kaiserslau ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Braunschweiger ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Sandhausen(16) Vs Stuttgart(7)
Sandhausen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Erzgebirge ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dortmund ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Paderborn ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Stuttgart ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Pauli ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fortuna ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Homburg ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ដាណឺម៉ាក Superliga
Randers(4) Vs Silkeborg(14)
Randers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Horsens ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Viborg ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Nordsjælland ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Silkeborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lyngby ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Horsens ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Viborg ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/15Silkeborg 0 – 2 Randers
01/03/15Randers 1 – 2 Silkeborg
27/11/14Randers 1 – 0 Silkeborg
19/09/14Randers 1 – 0 Silkeborg
17/03/13Randers 1 – 0 Silkeborg
27/10/12Silkeborg 1 – 2 Randers

Lyngby(6) Vs Nordsjælland(11)
Lyngby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ AGF ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hamburger ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Horsens ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nordsjælland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AaB ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ OB ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Randers ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/07/14Nordsjælland 1 – 0 Lyngby
05/05/12Lyngby 0 – 2 Nordsjælland
30/10/11Nordsjælland 0 – 1 Lyngby
28/08/11Nordsjælland 4 – 0 Lyngby
01/05/11Lyngby 1 – 0 Nordsjælland
14/11/10Nordsjælland 2 – 1 Lyngby

ន័រវេស Eliteserien
Aalesund(15) Vs Sarpsborg(5)
Aalesund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tromsø ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Molde ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stabæk ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sarpsborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vålerenga ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Odd ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Strømsgodset ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/05/16Sarpsborg 1- 0 Aalesund
23/08/15Sarpsborg 3- 1 Aalesund
13/05/15Aalesund 2 – 2 Sarpsborg
23/07/14Sarpsborg 3- 2 Aalesund
25/05/14Aalesund 0- 0 Sarpsborg
11/08/13Aalesund 3 – 1 Sarpsborg
14/04/13Sarpsborg 0- 2 Aalesund

ព័រទុយហ្គាល់ Primeira Liga
Guimarães(8) Vs Paços(13)
Guimarães ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Toulouse ៦-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Braga ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Marítimo ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Paços ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boavista ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Moreirense ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sporting ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/03/16Guimarães 0 – 1 Paços
03/11/15Paços 0 – 1 Guimarães
21/02/15Paços 2 – 2 Guimarães
20/09/14Guimarães 1 – 1 Paços
16/03/14Guimarães 1 – 2 Paços
29/10/13Paços 1 – 3 Guimarães

ប៉ូឡូញ Ekstraklasa
Wisła(8) Vs Korona(9)
Wisła ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chorzów ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jagiellonia ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Śląsk ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Korona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Puszcza ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lechia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Wisła ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/04/09Wisła 2 – 1 Korona
14/09/08Korona 2 – 0 Wisła
25/04/07Wisła 1 – 1 Korona
10/04/07Korona 3 – 2 Wisła
10/03/07Wisła 0 – 1 Korona
06/08/06Korona 0 – 0 Wisła

Wisła(16) Vs Śląsk(11)
Wisła ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zagłębie ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chorzów ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Korona ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Śląsk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sandecja ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Arka Gdynia ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Płock ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/07/16Wisła 3 – 3 Śląsk
11/05/16Wisła 1 – 1 Śląsk
13/02/16Śląsk 1 – 0 Wisła
29/08/15Wisła 4 – 2 Śląsk
04/06/15Wisła 0 – 1 Śląsk
30/04/15Śląsk 1 – 0 Wisła

រុស្សុី Premier League
Krylya(13) Vs Ufa(16)
Krylya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Spartak ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Krasnodar ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lokomotiv ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ufa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zenit ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Tom’ Tomsk ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Terek ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/05/16Krylya 1 – 0 Ufa
23/10/15Ufa 1 – 0 Krylya

ទួរគី Süper Lig
Konyaspor(8) Vs Beşiktaş(1)
Konyaspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Twente ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Karabükspor ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rizespor ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Beşiktaş ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Olympiakos ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Galatasaray ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Alanyaspor ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/05/16Konyaspor 2 – 1 Beşiktaş
04/03/16Konyaspor 1 – 0 Beşiktaş
11/02/16Beşiktaş 1 – 2 Konyaspor
28/12/15Beşiktaş 4 – 0 Konyaspor
19/05/15Beşiktaş 0 – 1 Konyaspor
29/12/14Konyaspor 1 – 2 Beşiktaş

Alanyaspor(18) Vs Antalyaspor(10)
Alanyaspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Balıkesirspor ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Adana ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Beşiktaş ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Antalyaspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Trabzonspor ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Gaziantepspor ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Osmanlıspor ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/04/15Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
07/12/14Antalyaspor 0-4 Alanyaspor

អ៊ុយក្រែន Premier League
Dnipro (7) Vs Zorya(3)
Dnipro ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dynamo Kyiv ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Vorskla ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Shakhtar ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Zorya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chornomorets ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Oleksandria ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Karpaty ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/05/16Zorya 2 – 0 Dnipro
20/04/16Dnipro 1 – 0 Zorya
10/04/16Zorya 1 – 2 Dnipro
11/10/15Zorya 0 – 4 Dnipro
20/09/15Dnipro 0 – 3 Zorya
10/05/15Dnipro 0 – 2 Zorya

ឆេក Liga
Mladá(3) Vs Hradec(7)
Mladá ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Příbram ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Karviná ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Teplice ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Hradec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Admira ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dukla Praha ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vysočina ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/03/16Mladá 1 – 1 Hradec
16/03/16Hradec 1 – 4 Mladá
13/01/16Mladá 7 – 0 Hradec
27/06/15Mladá 5 – 0 Hradec
21/02/15Mladá 2 – 2 Hradec
09/01/15Mladá 1 – 2 Hradec

Vysočina (13) Vs Teplice(10)
Vysočina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Klatovy ៩-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Praha ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Hradec ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Teplice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Králův Dvůr ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Zbrojovka ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mladá ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Vysočina 2 – 1 Teplice
17/10/15Teplice 0 – 1 Vysočina
09/05/15Vysočina 0 – 1 Teplice
01/11/14Teplice 2 – 3 Vysočina
15/03/14Vysočina 1 – 1 Teplice
25/08/13Teplice 4 – 2 Vysočina

Bohemians (15) Vs Jablonec(4)
Bohemians ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Štěchovice ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sparta ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Slovácko ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Jablonec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jiskra ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Slovácko ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sparta ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/06/16Jablonec 1- 0 Bohemians
05/12/15Bohemians 2- 1 Jablonec
05/09/15Bohemians 1- 2 Jablonec
02/08/15Jablonec 2- 2 Bohemians
28/02/15Jablonec 3- 0 Bohemians
09/10/14Bohemians 0- 2 Jablonec

អៀរឡង់ Premier Division
Cork(3) Vs Longford(12)
Cork ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bohemians ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Derry ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Longford ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Longford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Wexford ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ St. Patrick’s ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Cork ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/08/16Longford 1 – 4 Cork
29/05/16Longford 0 – 3 Cork
15/03/16Cork 6 – 0 Longfordn
17/10/15Cork 2 – 3 Longford
19/07/15Longford 1 – 4 Cork
21/04/15Cork 2 – 0 Longford
15/02/14Cork 3 – 1 Longford

St. Patrick’s (6) Vs Bohemians(8)
St. Patrick’s ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Galway ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Longford ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Limerick ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Bohemians ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cork ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sligo ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Derry ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/05/16Bohemians 5-1 St. Patrick’s
15/03/16St. Patrick’s 3-0 Bohemians
10/10/15Bohemians 2-0 St. Patrick’s
10/06/15St. Patrick’s 3-1 Bohemians
18/04/15Bohemians 0-1 St. Patrick’s
01/10/14St. Patrick’s. 3-1 Bohemians
13/09/14St. Patrick’s. 3-2 Bohemians
ណារាជ


ចែករំលែក៖