ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទឹកជំនន់ ថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០១៦ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ចែករំលែក៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទឹកជំនន់ ថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០១៦ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

 

thonten

 
សូមអានបន្ត ៖ ពេលនេះ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន កំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យសាំងកាពួរ


ចែករំលែក៖