ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូល​ ថ្ងៃនេះ Monaco, Sporting សង្ឃឹមក្នុងផ្ទះ ខណៈ Dortmund, Leicester, Zagreb ប៉ះក្រុម ខ្លាំងក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូលថ្ងៃនេះ ក្រុម Monaco, Sporting មានសង្ឃឹមឈ្នះ ក្នុងផ្ទះ ។ ចំណែកក្រុម Dortmund, Leicester, Zagreb ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្នុងទឹក ដីរបស់ខ្លួន ។

ពូល E
Monaco Vs Leverkusen
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rennes ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Nice ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និង ឈ្នះ Angers ២-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Leverkusen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Frankfurt ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Augsburg ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mainz ៣-២ ក្រៅ ផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/11/14Leverkusen 0 – 1 Monaco
17/09/14Monaco 1 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈWDW:Monaco2-1Leverkusen
ទស្សនៈPD:Monaco 1 – 0 Leverkusen
ទស្សនៈAsianB: Leverkusen អាចឈ្នះ

CSKA Moscow Vs Tottenham
CSKA Moscow ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Krylya ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Yenisey ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Krasnodar ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Tottenham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Middlesbrough ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:CSKA Moscow 1-1 Tottenham
ទស្សនៈPD: CSKA Moscow 1-1 Tottenham
ទស្សនៈAsianB: CSKA Moscow អាចឈ្នះ

ពូល F
Sporting Vs Legia
Sporting ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Real Madrid ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rio Ave ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Estoril ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
Legia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dortmund ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Zagłębie ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Wisła ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/02/12Sporting 1 – 0 Legia
17/02/12Legia 2 – 2 Sporting
ទស្សនៈWDW:Sporting 3 – 0 Legia
ទស្សនៈPD:Sporting 2 – 0 Legia
ទស្សនៈAsianB: Sporting អាចឈ្នះ

Dortmund Vs Real Madrid
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Darmstadt ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wolfsburg ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Freiburg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Real Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Espanyol ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Villarreal ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Palmas ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/14Dortmund 2-0 Real Madrid
03/04/14Real Madrid 3-0 Dortmund
01/05/13Real Madrid 2 – 0 Dortmund
25/04/13Dortmund 4 – 1 Real Madrid
07/11/12Real Madrid 2 – 2 Dortmund
25/10/12Dortmund 2 – 1 Real Madrid
ទស្សនៈWDW:Dortmund 2-2 Real Madrid
ទស្សនៈPD:Dortmund 1 – 2 Real Madrid
ទស្សនៈAsianB: Dortmund អាចឈ្នះ

ពូល G
København Vs Club Brugge
København ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Horsens ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Randers ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ AGF ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Club Brugge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eupen ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lommel ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Royal Excel ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/11/14København 0-4 Club Brugge
24/10/14Club Brugge 1-1 København
09/08/12Club Brugge 2-3 København
02/08/12København 0-0 Club Brugge
18/12/08Club Brugge 0-1 København
ទស្សនៈWDW:København 2-1 Club Brugge
ទស្សនៈPD:København 2-1 Club Brugge
ទស្សនៈAsianB: Club Brugge អាចឈ្នះ

Leicester Vs Porto
Leicester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Burnley ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chelsea ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Man United ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ København ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Tondela ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Boavista ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Leicester 2-1 Porto
ទស្សនៈPD:Leicester 1 – 0 Porto
ទស្សនៈAsianB: Porto អាចឈ្នះ

ពូល H
Sevilla Vs Lyon
Sevilla ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Eibar ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Betis ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lyon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Marseille ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Montpellier ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lorient ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/07/14Lyon0 – 0 Sevilla
30/07/09Sevilla 1 – 0 Lyon
ទស្សនៈWDW:Sevilla 2 – 1 Lyon
ទស្សនៈPD:Sevilla 2 – 1 Lyon
ទស្សនៈAsianB: Sevilla អាចឈ្នះ

Zagreb Vs Juventus
Zagreb ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rijeka ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Veli Vrh ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lokomotiva ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Juventus ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ InterMilan ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cagliari ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Palermo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Zagreb 0 – 2 Juventus
ទស្សនៈPD:Zagreb 0 – 2 Juventus
ទស្សនៈAsianB: Juventus អាចឈ្នះ ៕

dwew


ចែករំលែក៖