ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅជម្រុះ UEFA Europa League តាមពូល​ ថ្ងៃនេះ Fenerbahçe, Zenit, Ajax, Fiorentina រំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Europa League តាមពូលថ្ងៃនេះក្រុមម្ចាស់ ផ្ទះ Fenerbahçe, Zenit, Ajax, Fiorentina ជាក្រុមដែលមាន ប្រៀប រំពឹងឈ្នះគូប្រកួតដើម្បីទទួលបាន ៣ពិន្ទុនៅក្នុងពូលរបស់ខ្លួន ។ ចំណែក ក្រុមបិសាចក្រហម ManUnited ត្រូវការ ឈ្នះ Feyenoord ជាចាំបាច់ដើម្បីឡើង ទៅកាន់វគ្គបន្ត ។

ពូល A
ManUnited Vs Feyenoord
ManUnited ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fenerbahçe ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Swansea ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Arsenal ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Feyenoord ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zorya ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Go Ahead ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zwolle ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Feyenoord 1 – 0 ManUnited
ទស្សនៈWDW:ManUnited1-0Feyenoord
ទស្សនៈPD:ManUnited 2 – 0 Feyenoord
ទស្សនៈAsianB: ManUnited អាចឈ្នះ

Fenerbahçe Vs Zorya
Fenerbahçe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Man United ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Akhisar ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Galatasaray ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Zorya ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Feyenoord ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chornomorets ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Oleksandria ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Zorya 1 – 1 Fenerbahçe
ទស្សនៈWDW:Fenerbahçe3 – 1 Zorya
ទស្សនៈPD:Fenerbahçe 2 – 0 Zorya
ទស្សនៈAsianB: Fenerbahçe អាចឈ្នះ

ពូល B
Olympiakos Vs Young Boys
Olympiakos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Atromitos ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Astana ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Panathinaikos ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Young Boys ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ APOEL ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Luzern ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sion ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Young Boys 0-1Olympiakos
ទស្សនៈWDW:Olympiakos2-1Young Boys
ទស្សនៈPD:Olympiakos 2-0Young Boys
ទស្សនៈAsianB: Young Boys អាចឈ្នះ

Astana Vs APOEL
Astana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Olympiakos ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Irtysh ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kairat ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
APOEL ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Young Boys ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Karmiotissa ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ AEL ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16APOEL 2 – 1 Astana
27/08/15APOEL 1 – 1 Astana
18/08/15Astana 1 – 0 APOEL
ទស្សនៈWDW:Astana 1 – 1 APOEL
ទស្សនៈPD:Astana 1 – 0 APOEL
ទស្សនៈAsianB: APOE អាចឈ្នះ

ពូល C
Saint-Étienne Vs Mainz
Saint-Étienne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Qabala ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Metz ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Nice ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Mainz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leipzig ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Karbach ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Freiburg ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Mainz 1 – 1 Saint-Étienne
19/07/15Saint-Étienne 1 – 1 Mainz
ទស្សនៈWDW:Saint-Étienne1-0Mainz
ទស្សនៈPD:Saint-Étienne 1-1 Mainz
ទស្សនៈAsianB: Mainz អាចឈ្នះ

Qabala Vs Anderlecht
Qabala ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Saint-Étienne ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ AZAL ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Zira ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Anderlecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mainz ៦-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Oostende ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Zulte ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Anderlecht 3 – 1 Qabala
ទស្សនៈWDW:Qabala 1-2 Anderlecht
ទស្សនៈPD:Qabala 0 – 2 Anderlecht
ទស្សនៈAsianB: Anderlecht អាចឈ្នះ

ពូល D
Dundalk Vs Alkmaar
Dundalk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Galway ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Zenit ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Cork ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Alkmaar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ajax ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Beşiktaş ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Roda ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Alkmaar 1 – 1 Dundalk
ទស្សនៈWDW:Dundalk 1 – 1 Alkmaar
ទស្សនៈPD:Dundalk 1 – 1 Alkmaar
ទស្សនៈAsianB: Dundalk អាចឈ្នះ

Zenit Vs Maccabi
Zenit ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dundalk ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Terek ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Krylya ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Maccabi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Alkmaar ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Petah Tikva ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ironi Kiryat ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Maccabi 3 – 4 Zenit
ទស្សនៈWDW:Zenit 2 – 1 Maccabi
ទស្សនៈPD:Zenit 2 – 1 Maccabi
ទស្សនៈAsianB: Zenit អាចឈ្នះ

ពូល E
Roma Vs Plzeň
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Austria Wien ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bologna ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Atalanta ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Plzeň ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Astra ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jablonec ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Mladá ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Plzeň 1 – 1 Roma
12/07/09Plzeň 1 – 1 Roma
ទស្សនៈWDW:Roma 3 – 1 Plzeň
ទស្សនៈPD:Roma 2 – 0 Plzeň
ទស្សនៈAsianB: Roma អាចឈ្នះ

Austria Wien Vs Astra
Austria Wien ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Roma ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Rheindorf ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ried ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Astra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pandurii ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bucureşti ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Craiova ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Astra 2 – 3 Austria Wien
ទស្សនៈWDW:Austria Wien 2 – 1 Astra
ទស្សនៈPD:Austria Wien 2 – 1 Astra
ទស្សនៈAsianB: Austria Wien អាចឈ្នះ

ពូល F
Genk Vs Rapid Wien
Genk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bilbao ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brugge ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Eupen ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Rapid Wien ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sassuolo ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Wolfsberger ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Salzburg ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Rapid Wien 3 – 2 Genk
08/11/13Rapid Wien 2 – 2 Genk
25/10/13Genk 1 – 1 Rapid Wien
ទស្សនៈWDW:Genk 2 – 1 Rapid Wien
ទស្សនៈPD:Genk 1 – 1 Rapid Wien
ទស្សនៈAsianB: Rapid Wien អាចឈ្នះ

Bilbao Vs Sassuolo
Bilbao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Genk ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Espanyol ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Villarreal ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sassuolo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rapid Wien ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Atalanta ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sampdoria ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Sassuolo 3 – 0 Bilbao
ទស្សនៈWDW:Bilbao 2 – 0 Sassuolo
ទស្សនៈPD:Bilbao 2 – 0 Sassuolo
ទស្សនៈAsianB: Bilbao អាចឈ្នះ
ពូល G
Celta Vigo Vs Standard
Celta Vigo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valencia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Braga ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eibar ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Standard ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Panathinaikos ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Royal Excel ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Mechelen ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Standard 1 – 1 Celta Vigo
29/09/06Celta Vigo 3 – 0 Standard
15/09/06Standard 0 – 1 Celta Vigo
ទស្សនៈWDW:Celta Vigo 2-1Standard
ទស្សនៈPD:Celta Vigo 2 – 0 Standard
ទស្សនៈAsianB: Celta Vigo អាចឈ្នះ

Ajax Vs Panathinaikos
Ajax ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Celta Vigo ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Alkmaar ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ NEC ៥-០ ក្នុងផ្ទះ។
Panathinaikos ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Iraklis ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Standard ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Olympiakos ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Panathinaikos 1 – 2 Ajax
11/07/15Ajax 2 – 0 Panathinaikos
ទស្សនៈWDW:Ajax 3-1 Panathinaikos
ទស្សនៈPD:Ajax 2 – 0 Panathinaikos
ទស្សនៈAsianB:Panathinaikosអាចឈ្នះ

ពូល H
Shakhtar Vs Konyaspor
Shakhtar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gent ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Oleksandria ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Karpaty ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Konyaspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Braga ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Kasımpaşa ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Gaziantepspor ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Konyaspor 0 – 1 Shakhtar
ទស្សនៈWDW:Shakhtar3-1Konyaspor
ទស្សនៈPD:Shakhtar 3 – 1 Konyaspor
ទស្សនៈAsianB: Shakhtar អាចឈ្នះ

Gent Vs Braga
Gent ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Shakhtar ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Waasland ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Royal Excel ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Braga ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Marítimo ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Celta Vigo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Santa ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Braga 1 – 1 Gent
ទស្សនៈWDW:Gent 1 – 1 Braga
ទស្សនៈPD:Gent 1 – 0 Braga
ទស្សនៈAsianB: Braga អាចឈ្នះ

ពូល I
Krasnodar Vs Salzburg
Krasnodar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Schalke ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Orenburg ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ural ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Salzburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nice ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mattersburg ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rapid Wien ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Salzburg 0 – 1 Krasnodar
ទស្សនៈWDW:Krasnodar 1-1Salzburg
ទស្សនៈPD:Krasnodar 2 – 1 Salzburg
ទស្សនៈAsianB: Salzburg អាចឈ្នះ

Schalke Vs Nice
Schalke ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Krasnodar ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bremen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wolfsburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Salzburg ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Caen ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Saint-Étienne ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Nice 0 – 1 Schalke
ទស្សនៈWDW:Schalke 2-1 Nice
ទស្សនៈPD:Schalke 2 – 1 Nice
ទស្សនៈAsianB: Nice អាចឈ្នះ

ពូល J
Liberec Vs Qarabağ
Liberec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fiorentina ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sparta ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Jablonec ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Qarabağ ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ PAOK ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zira ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kapaz ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/09/16Qarabağ 2 – 2 Liberec
ទស្សនៈWDW:Liberec 0-1 Qarabağ
ទស្សនៈPD:Liberec 1 – 1 Qarabağ
ទស្សនៈAsianB: Qarabağ អាចឈ្នះ

Fiorentina Vs PAOK
Fiorentina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Liberec ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sampdoria ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Empoli ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
PAOK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Athens ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Qarabağ ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Panionios ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16PAOK 0 – 0 Fiorentina
07/11/14Fiorentina 1 – 1 PAOK
24/10/14PAOK 0 – 1 Fiorentina
ទស្សនៈWDW:Fiorentina 3 – 1 PAOK
ទស្សនៈPD:Fiorentina 2 – 0 PAOK
ទស្សនៈAsianB: PAOK អាចឈ្នះ

ពូល K
Hapoel Vs InterMilan
Hapoel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sparta ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ashkelon ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Haifa ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
InterMilan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Southampton ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crotone ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ AC Milan ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16InterMilan 0 – 2 Hapoel
ទស្សនៈWDW:Hapoel 1 – 2 InterMilan
ទស្សនៈPD:Hapoel 1 – 1 InterMilan
ទស្សនៈAsianB: Hapoel អាចឈ្នះ

Sparta Vs Southampton
Sparta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hapoel ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Liberec ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Karviná ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Southampton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ InterMilan ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hull ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Liverpool ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Southampton 3 – 0 Sparta
ទស្សនៈWDW:Sparta1-1 Southampton
ទស្សនៈPD:Sparta1-1 Southampton
ទស្សនៈAsianB: Sparta អាចឈ្នះ

ពូល L
Bucureşti Vs Osmanlıspor
Bucureşti ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Viitorul ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Mioveni ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Concordia ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Osmanlıspor ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Villarreal ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kayserispor ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Alanyaspor ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Osmanlıspor 2 – 0 Bucureşti
ទស្សនៈWDW:Bucureşti1-1Osmanlıspor
ទស្សនៈPD:Bucureşti 1 – 0 Osmanlıspor
ទស្សនៈAsianB: Osmanlıspor អាចឈ្នះ

Zürich Vs Villarreal
Zürich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aarau ៦-៣ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Vaduz ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Servette ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Villarreal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Osmanlıspor ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Betis ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bilbao ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/09/16Villarreal 2 – 1 Zürich
07/11/14Zürich 3 – 2 Villarreal
24/10/14Villarreal 4 – 1 Zürich
ទស្សនៈWDW:Zürich 2 – 1 Villarreal
ទស្សនៈPD:Zürich 0 – 1 Villarreal
ទស្សនៈAsianB: Zürich អាចឈ្នះ ៕

 

js99198072


ចែករំលែក៖