ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងការណ៍ច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចាត់ទុកថា ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញ

ចែករំលែក៖

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងការណ៍ច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចាត់ទុកថា ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ មិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញ

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ


ចែករំលែក៖