ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងបរិស្ថាន បានគូសបញ្ជាក់ថា បទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំ លែងកើតមា​ន​​ទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួងបរិស្ថាន បានគូសបញ្ជាក់ថា បទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំ លែងកើតមា​ន​​ទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 


ចែករំលែក៖