ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គិតមកដល់ត្រឹមវេលាម៉ោង ១០:៤០ ព្រឹកនេះ មូលនិធិបឋមដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានពី សប្បុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី ១៥៥ ទិវាពីភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម គឺមានចំនួនសរុប ១៨,0២៨៦,៦៨ (១៨លាន ពីរម៉ឺន ​ប្រាំបីពាន់ ប្រាំមួយរយ ហុកសិបប្រាំបី) ដុល្លារអាមេរិក

ចែករំលែក៖

គិតមកដល់ត្រឹមវេលាម៉ោង ១០:៤០ ព្រឹកនេះ មូលនិធិបឋមដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានពី សប្បុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី ១៥៥ ទិវាពីភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម គឺមានចំនួនសរុប ១៨,0២៨៦,៦៨ (១៨លាន ពីរម៉ឺន ​ប្រាំបីពាន់ ប្រាំមួយរយ ហុកសិបប្រាំបី) ដុល្លារអាមេរិក។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាសជ្រៅចំពោះបណ្តាលសប្បុរសជនជាតិ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលបានចំណាយថវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ ការចូលរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនទាំងអស់នឹងបានចូលរួមជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបំផុត និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមទាំងគ្រោះធម្មជាតិនានា៕

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុកសម្តេចតេជោ


ចែករំលែក៖