ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ​មានទុក្ខជាទម្ងន់​ ដែលប្អូនបង្កើតរបស់សម្តេច​ គឺលោក ស ថេង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ បានទទួលមរណភាពដោយរោគាពាធ​កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក៖

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ​មានទុក្ខជាទម្ងន់​ ដែលប្អូនបង្កើតរបស់សម្តេច​ គឺលោក ស ថេង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ បានទទួលមរណភាពដោយរោគាពាធ​កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨


ចែករំលែក៖