ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប​ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០៤​ ខែ​សីហា​ ស្អែក​នេះ​ នឹង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ និង​ បូក​សរុប​លទ្ធផល​ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​រហូត​ដល់​បញ្ចប់​ស្ថាពរ

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប​ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៤​ ខែ​សីហា​ ស្អែក​នេះ​ នឹង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ និង​ បូក​សរុប​លទ្ធផល​ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​រហូត​ដល់​បញ្ចប់​ស្ថាពរ


ចែករំលែក៖