ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃនេះមានកម្ពស់១០,៦០ម៉ែត្រ ធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញ +០,១៤ម៉ែត្រ ជិតដល់កម្ពស់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៧០ម៉ែត្រ

ចែករំលែក៖

កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃនេះមានកម្ពស់១០,៦០ម៉ែត្រ ធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញ +០,១៤ម៉ែត្រ ជិតដល់កម្ពស់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៧០ម៉ែត្រ

ទឹកទន្លេមេគង្គ ក្រចេះ ថ្ងៃនេះកម្ពស់ទឹកស្មើ២១,៦២​ម៉ែត្រ ធៀបនឹងថ្ងៃមិ្សលមិញ +០,០៣ម៉ែត្រ ខណៈដែលកម្ពស់ទឹកដែលស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមាន២២,០០ម៉ែត្រ…

ខាងក្រោមនេះ គឺជាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ ចេញផ្សាយដោយក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨៖


ចែករំលែក៖