ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​ចេញសារាចរណែនាំស្តីពី​ការចាត់តាំងខួបលើកទី៣៦ ទិវាជនមានពិការភាព

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសារាចរស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៣៦ ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ និងខួបលើកទី២០ ទិវាជនមានពិារភាពកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ លើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាព ធានាដល់ការធ្វើបរិយាប័ន្ន និងសមភាព ។

សារាចរណែនាំ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

 


ចែករំលែក៖