ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការព្យាករ​កម្ពស់​ទឹកជំនន់​រដូវវស្សា​លើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​​ស្តីពី​ការព្យាករ​កម្ពស់​ទឹកជំនន់​រដូវវ្សា​លើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលបានចេញផ្សាយ​កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ៖

 


ចែករំលែក៖