ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ផែនការ​B បានបង្កើតឡើងនៅអង់គ្លេស​ក្នុងករណី​រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឆ្លងកូវីដ-១៩

ចែករំលែក៖

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បានត្រៀមផែនការ​ ​B ​ក្នុងករណីនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងគណរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចដំណើរការបាន​ដោយសារតែការឆ្លងកូវីដ-១៩ ។ បច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខ​ ធ្វើការពីចម្ងាយ​ ។

មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថា  នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ Boris Johnson  ​ក៏ដូចជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល​បានចម្លងកូវីដ-១៩​ទៅដល់មន្ត្រីរូបណាខ្លះនៅឡើយទេ​។ប៉ុន្តែតាមការសន្និដ្ឋានអាចនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតឆ្លងកូវីដ-១៩ ។ នៅពេលនេះ​រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមផែនការ ​B ​ក្នុងពេលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ច្រើនរូបឆ្លងកូវីដ។  គេមិនទាន់ដឹងថាផែនការ​B ជាអ្វីនោះឡើយ ប៉ុន្តែចំពោះមុខ គឺរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​លោក​Dominic Raad ​នឹងជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដឹកនាំប្រទេស​ក្នុងពេលចាំបាច់។

នៅថ្ងៃទី​២៨ ខែមីនា នេះ ព្រះមហាក្សត្រិយានី​ក៏បានរកឃើញឆ្លង កូវីដ-១៩ ផងដែរ​ធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអងគ្លេសកាន់តែច្របូកច្របល។  កាលពីថ្ងៃ ទី​២៧ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស​ធ្វើតេសវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ-១៩ ហើយ​២ម៉ោងក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល​Matt Hancock ​ក៏ឆ្លងកូវីដ-១៩ដែរ។

ចំណែកមិត្តស្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson គឺនាង Carrie Symonds អាយុ​៣២ឆ្នាំកំពុងមានផ្ទៃពោះ​ ​ក៏បានកាត់ផ្តាច់ផងដែរ មុនពេលធ្វើតេស្តរកកូវីដ-១៩។ នៅពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានចម្លងទៅកាន់ មន្ត្រីណាខ្លះឡើយ ។ នៅក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃទី​២៥ខែមីនា  មានមន្ត្រីជាច្រើន​ឈរក្បែរលោក​ ហើយពេលនេះបាននៅដាច់ដោយឡែក ។

បើទោះបីបែបណាក្តី នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានត្រៀមផែនការ​B ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសប្រសិនើបមានមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតឆ្លងកូវីដ ហើយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់មិនអាចធ្វើការពីចម្ងាយបាននោះ៕ ធីរីណា

 


ចែករំលែក៖