ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្រាប់ថ្ងៃនេះ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយថ្មីចំនួន២នាក់ទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់៧៧នាក់ និងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី២នាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លង អ្នកជាសះស្បើយកូវីដ-១៩នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២០ នេះ

-រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ២នាក់
-សរុបអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៧៧នាក់
-អ្នកបន្តព្យាបាលកូវីដ-១៩មានចំនួន ៤៥នាក់
-មិនមានបាត់បង់ជីវីត
-សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន ១២២នាក់៕សុខខេមរា


ចែករំលែក៖