ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបង្ហាញពីនិតីវិធីដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េវិញសម្រាប់ពលករដែលកាន់ទិដ្ឋាការE9

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបង្ហាញពីនិតីវិធីដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េវិញសម្រាប់ពលករដែលកាន់ទិដ្ឋាការE9។ សូមអាននូវសេចក្តីណែនាំ នៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯង(ការដាក់ខ្លួនឯងឱ្យនៅដាច់ពីគេ) របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

 

ដោយ៖សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖