ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់តាំងអនុវត្តតាមដានគាំទ្រ និងជម្រុញ សកម្មភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់តាំងអនុវត្តតាមដានគាំទ្រ និងជម្រុញ សកម្មភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ នេះបើយោងតាមលិខិតរាជរដ្ឋាភិបាលជម្រាបជូន មកលោក លោកស្រី ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

 

ដោយ៖សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖