ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

តើអ្នកបើកបរអាយុយ៉ាងតិចប៉ុន្មានអាចប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបាន?

ចែករំលែក៖

ចំណេះដឹង​ទូទៅ ​៖​ បើ​យោង​តាម​ប្រភពព័ត៌មាន​ពី​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២៨​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២នេះ​ បានឱ្យដឹងថា​ តើអ្នកបើកបរអាយុយ៉ាងតិចប៉ុន្មានអាចប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបាន?

ចម្លើយ៖ បណ្ណបើកបរនីមួយៗកំណត់អាយុតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

• ប្រភេទ ក និង ខ ត្រូវមានអាយុ១៨ឆ្នាំ យ៉ាងតិច

• ប្រភេទ គ និង ឃ១ ត្រូវមានអាយុ២២ឆ្នាំ យ៉ាងតិច

• ប្រភេទ ឃ២ និ ង ត្រូវមានអាយុ២៤ឆ្នាំ យ៉ាងតិច​។ 

ជាមួយគ្នានេះ​នៅថ្ងៃដដែល​ ក្រសួង​សាធារណការ​ ក៏បានបង្ហាញពីផ្លាកសញ្ញា​” ផ្លូវមានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់សិទ្ធិអាទិភាព និងផ្លូវគ្មានផ្លាកសញ្ញា” តើអ្នកបើកបរត្រូវផ្តល់សិទ្ធិឲ្យយានយន្តណាមួយទៅមុន ?

ដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវស្វែងយល់ពីសិទ្ធិអាទិភាពនៅលើផ្លូវប្រសព្វ និងមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកបរ ជៀសវាងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងការកកស្ទះនៅពេលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ៕

ដោយ៖សហការី


ចែករំលែក៖