ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

QPR, Reading, Blackburn ប៉ះក្រុមខ្លាំងក្រៅទឹកដីនៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេស Championship ថ្ងៃនេះក្រុម QPR, Reading, Blackburn ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុម ខ្លាំង Barnsley, Cardiff, Newcastle នៅ ក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

Barnsley(13) Vs QPR(1)
Barnsley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ipswich ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Northampton ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Derby ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
QPR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leeds ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Swindon ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cardiff ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/05/14Barnsley 2 – 3 QPR
05/10/13QPR 2 – 0 Barnsley
13/04/11Barnsley 0 – 1 QPR
07/08/10QPR 4 – 0 Barnsley
24/04/10Barnsley 0 – 1 QPR
26/09/09QPR​5 – 2 Barnsley
ទស្សនៈWDW:Barnsley 0 – 1 QPR
ទស្សនៈPD:Barnsley 2 – 0 QPR
ទស្សនៈAsianB: QPR ​អាចឈ្នះ

Cardiff(17) Vs Blackburn(24)
Cardiff ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Birmingham ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bristol ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ QPR ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Blackburn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Norwich ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Mansfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wigan ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/01/16Cardiff 1 – 0 Blackburn
19/08/15Blackburn 1 – 1 Cardiff
18/02/15Cardiff 1 – 1 Blackburn
09/08/14Blackburn 1 – 1 Cardiff
01/04/13Cardiff 3 – 0 Blackburn
08/12/12Blackburn 1 – 4 Cardiff
ទស្សនៈWDW:Cardiff 1 – 1 Blackburn
ទស្សនៈPD:Cardiff 1 – 0 Blackburn
ទស្សនៈAsianB: Cardiff ​អាចឈ្នះ

Newcastle(21) Vs Reading(15)
Newcastle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vitesse ៣-២ ក្នុងផ្ទះ​​​​​ ចាញ់ Fulham​​​​ ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Huddersfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Reading ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Preston ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Plymouth ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Wolverhampton ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/01/13Newcastle 1 – 2 Reading
29/09/12Reading 2 – 2 Newcastle
14/04/10Reading 1 – 2 Newcastle
15/08/09Newcastle 3 – 0 Reading
05/04/08Newcastle 3 – 0 Reading
27/10/07Reading 2 – 1 Newcastle
ទស្សនៈWDW:Newcastle 2-2 Reading
ទស្សនៈPD:Newcastle 1 – 1 Reading
ទស្សនៈAsianB: Newcastle ​អាចឈ្នះ ៕ ណារាជ

3161


ចែករំលែក៖