ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សត្វខ្លាឃ្មុំជាប់អន្ទាក់លើដើមឈើ

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖