ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូល​ថ្ងៃនេះ Benfica, At.Madrid រំពឹងឈ្នះក្នុងទឹកដី ខណៈ Arsenal, Barcelona, Bayern Munich ប្រកួតក្រៅផ្ទះ​

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ជម្រុះ UEFA Champions League តាមពូលថ្ងៃនេះ ក្រុម Benfica, At.Madrid ជាក្រុមដែល មានប្រវត្តិ ល្អជាងគូប្រកួតមានសង្ឃឹមរកបាន៣ពិន្ទុសម្រាប់ថ្ងៃបើកឆាកក្របខ័ណ្ឌ កំពូលនៅ អឺរ៉ុបមួយនេះ ។ ចំណែកក្រុម ខ្លាំងៗ Arsenal, Barcelona, Bayern Münich ប្រកួតក្រៅផ្ទះ ។

ពូល A
Ludogorets Vs Arsenal
Ludogorets ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lokomotiv ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Montana ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dunav 2010 ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Middlesbrough ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reading ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sunderland ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Arsenal 6 – 0 Ludogorets
ទស្សនៈWDW:Ludogorets0-0Arsenal
ទស្សនៈPD:Ludogorets 0 – 0 Arsenal
ទស្សនៈAsianB: Arsenal អាចឈ្នះ

Basel Vs ParisSG
Basel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lugano ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tuggen ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Grasshopper ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Basel ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Marseille ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lille ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16ParisSG 3 – 0 Basel
ទស្សនៈWDW:Basel 3 – 0 ParisSG
ទស្សនៈPD: Basel 3 – 0 ParisSG
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

ពូល B
Beşiktaş Vs Napoli
Beşiktaş ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Napoli ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Antalyaspor ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gençlerbirliği ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Napoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crotone ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Empoli ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Juventus ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Napoli 2 – 3 Beşiktaş
ទស្សនៈWDW:Beşiktaş 2 – 1 Napoli
ទស្សនៈPD:Beşiktaş 2 – 1 Napoli
ទស្សនៈAsianB: Beşiktaş អាចឈ្នះ

Benfica Vs Dynamo Kyiv
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dynamo Kyiv ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Belenenses ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Paços ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ។
Dynamo Kyiv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Oleksandria ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Zorya ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Karpaty ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Dynamo Kyiv 0-2 Benfica
ទស្សនៈWDW:Benfica 1-1 Dynamo Kyiv
ទស្សនៈPD:Benfica 1-0 Dynamo Kyiv
ទស្សនៈAsianB:Dynamo Kyiv អាចឈ្នះ

ពូល C
Moncheng Vs Celtic
Moncheng ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bayern Münich ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stuttgart ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Frankfurt ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Celtic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rangers ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ross ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Aberdeen ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Celtic 0 – 2 Moncheng
27/07/13Celtic 1 – 2 Moncheng
ទស្សនៈWDW:Moncheng 1-3 Celtic
ទស្សនៈPD:Moncheng 0 – 2 Celtic
ទស្សនៈAsianB: Moncheng អាចឈ្នះ

ManCity Vs Barcelona
ManCity ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Southampton ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Man United ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ West Brom ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Barcelona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Valencia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Espanyol ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Granada ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Barcelona 4 – 0 ManCity
19/03/15Barcelona 1 – 0 ManCity
25/02/15ManCity 1 – 2 Barcelona
13/03/14Barcelona 2 – 1 ManCity
19/02/14ManCity 0 – 2 Barcelona
20/08/09Barcelona 0 – 1 ManCity
ទស្សនៈWDW:ManCity 0-0 Barcelona
ទស្សនៈPD:ManCity 0 – 0 Barcelona
ទស្សនៈAsianB: Barcelona អាចឈ្នះ

ពូល D
At.Madrid Vs Rostov
At.Madrid៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rostov ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sevilla ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Málaga ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
Rostov ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ At.Madrid ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Ufa ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Amkar Perm ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Rostov 0 – 1 At.Madrid
ទស្សនៈWDW:At.Madrid 1 – 1 Rostov
ទស្សនៈPD:At.Madrid 1 – 1 Rostov
ទស្សនៈAsianB: At.Madrid អាចឈ្នះ

PSV Vs Bayern Münich
PSV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sparta ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sparta ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vitesse ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bayern Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moncheng ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Augsburg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Augsburg ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/16Bayern Münich 4 – 1 PSV
ទស្សនៈWDW:PSV1-1 Bayern Münich
ទស្សនៈPD:PSV 1 – 1 Bayern Münich
ទស្សនៈAsianB: Bayern Münichអាចឈ្នះ
2390


ចែករំលែក៖