ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឥឡូវនេះ ការ Live Photo របស់ Apple អាចប្រើនៅលើវេបសាយថ៍

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់បានណែនាំជាលើកដំបូងអំពីការ Live Photo ក្នុងស៊េរីទូរស័ព្ទ iPhone 6s នៅឆ្នាំ 2015 មុននេះ ប៉ុែន្ត odd photo/video-clip hybrid បានត្រូវការពេលទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិត។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Tumblr រួមបញ្ចូលជាលើកដំបូងនូវ Live Photo ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញា ទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Apple ណែនាំ JavaScript API ជាផ្លូវការដើម្បីទទួលបាន odd photo/video hybrid ចេញទៅលើបណ្តាញដែលមានទំហំធំ។

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នឹងបន្ថែមLive Photo ដូចចំណុចសំខាន់របស់ DOM ដូចរូបថត ឬវីដេអូណាមួយផ្សេងទៀត។ ពួកគេនឹងអាចត្រួតពិនិត្យរយៈពេលយូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេគួរផ្សាយ ដែលមាន Live ប៊ូតុង នៅលើ Live photo ខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំ។

ក្រុមហ៊ុន Tumblr ជាលើកដំបូងដើម្បីរួមបញ្ចូល format យ៉ាងពេញលេញ នាចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែ Google ជាលើកដំបូងដែលរក្សាទុក Live Photo អនឡាញ រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកហើយជាមួយការ update ទៅ Google Photo app សំរាប់ iOS។ បន្ទាប់មកវាបានចេញផ្សាយ Motion Stills សំរាប់ Apple devices ក្នុងខែមិថុនា កម្មវិធីមួយដែលបានបម្លែង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ hybrid ពទ្ធ័ជុំវិញ GIFs ឬ ឯកសារភាពយន្ត ដូច្នេះពួកគេអាចត្រូវបាននាំចេញនិង upload ទៅអុីនធឺណិត ។

បន្ទាប់ពីការ update មួយទៀតកាលពីខែមុន app របស់ Google នឹងបន្តវិធីសាស្រ្តពេញនិយមបំផុតនេះ ដើម្បីផ្ទេរ Live Photo ទៅវេបសាយ មួយរយះចាប់តាំងពីការ API របស់ Apple នឹងនៅតែត្រូវការអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើតវាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី និង គេហទំព័រ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖