ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បញ្ហាតំលៃទឹកធ្វើអោយពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាលបញ្ចេញប្រតិកម្មរឿងគណនាលុយខុសបច្ចេកទេស ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុណ្ណោះទេ ក្រសួងគួរដកអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទើបជាការល្អ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ភ្លាមៗក្រោយប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីលើតម្លៃទឹក, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ចេញមកទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន និងប្រកាសសងលុយជូនពលរដ្ឋវិញជាបន្ទាន់ តាមលិខិតផ្លូវការក្រសួង។

ប៉ុន្តែបញ្ហាតំលៃទឹកធ្វើអោយពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាលបញ្ចេញប្រតិកម្មរឿងគណនាលុយខុសបច្ចេកទេស ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុណ្ណោះទេ ក្រសួងគួរដកអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទើបជាការល្អ ៕ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖