ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ទំនៀមទម្លាប់ចម្លែកគឺបុរសអាចស្ទាបដើមទ្រូងស្តី្រដោយសេរី

ចែករំលែក៖

ក្នុងប្រទេសចិននៅតែបន្តរក្សាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ចម្លែងមួយគឺបុរសអាចស្ទាបសុដន់់ស្រីក្រមុំ ដោយមិនមានទោស ឬថាជាព្រាននារី ហើយបានចាត់ទុកការស្ទាបនោះជាសំណាងល្អទៅវិញ ។

ទំនៀមទម្លាប់ខាងលើកើតចេញពីក្រុមជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងខេត្ត យូណាន ប្រទេសចិន ។ ក្រៅពីនេះនៅមានតំបន់ជាច្រើនទៀត នៅទ្វីបអាស៊ី ដូចជាសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ីជាដើម ក៏មានទំនៀមទម្លាប់ ដូចគ្នានេះដែរ ។

ទំនៀមទម្លាប់នេះ កើតឡើង ដោយមានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស គឺមួយឆ្នាំមានម្តង ។ នៅពេលដែលពិធីបុណ្យ ឲ្យបុរសស្ទាបសុដន់ទាំងគូររបស់ស្រីក្រមុំ គ្រប់រូបដែលបុរសចង់ស្ទាបមិនមានទោស ។ បុរសដែលចូលរួមមិនប្រកាន់អាយុឡើយ ប៉ុន្តែស្ត្រីវិញ គឺកំណត់យកតែស្ត្រីមិនទាន់មានប្តីតែប៉ុណ្ណោះ ទើបដើមទ្រូវនៅស្អាតល្អ ។

ក្រុមស្ត្រីគឺមានការស្មគ្រចិត្តឲ្យបុរសស្ទាបសុដន់ដោយយល់ថាជាការជួយនាំមកនូវសំណាង បណ្តេញឧបទ្រុបចង្រៃ ដល់ស្ត្រីនោះ។ ស្ត្រីណាដែលទទួលបានការស្ទាបពីបុរសច្រើន គឺជួបរឿងល្អកាន់តែច្រើននៅក្នុងជីវិត ។ ចំណែក ស្ត្រីមិនទាន់មានប្តី ឬមិនមានអ្នកណាចូលស្តីដណ្តឹង ចាំបាច់ត្រូវតែ ឲ្យបុរសស្ទាប សុដន់់ឲ្យបានច្រើន ទើប អាច បណ្តេញចង្រៃ និងមានអ្នកចូលស្តីដណ្តឹង ។

តាមទំនៀមទម្លាប់ ពិធីបុណ្យនេះ នឹងធ្វើឡើង ក្នុងអំឡុងខែ សីហា ឬកញ្ញា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅខេត្តយូណាន ដោយពិធីបុណ្យនេះមានរយៈពេល៣យប់៣ថ្ងៃ ៕ ម៉ែវ សាធី


ចែករំលែក៖