ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ហ្វេសប៊ុកកំពុងចាប់ផ្តើមប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់ផ្ទៃមុខ

ចែករំលែក៖

អ្នកប្រើហ្វេសប៊ុកបានកត់សំគាល់ការជូនដំណឹងថ្មីចម្លែកនៅក្នុងខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេ ដោយអនុញ្ញាត ឱ្យពួកគេដឹងពីលក្ខណៈពិសេសនៃការទទួលស្គាល់ផ្ទៃមុខដ៏ទូលំទូលាយរបស់កម្មវិធី។

អ្នកប្រើដែលមានសំណួរបន្ថែមត្រូវបានបញ្ជូនទៅទំព័រឯកជនភាពជាមួយព័ត៌មានបន្ថែមនិងសេចក្តីណែនាំលម្អិតបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការមិនចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ។

បុគ្គលិករបស់ Verge ចំនួនបួននាក់ផ្សេងគ្នាបានឃើញការជូនដំណឹងនេះក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង ដែលក្នុងនោះ មានអ្នកដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ Barcelona សម្រាប់សមាជទូរស័ព្ទពិភពលោក។

ហ្វេសប៊ុកបានប្រើទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ផ្ទៃមុខមួយចំនួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ជាពិសេសដើម្បីណែនាំ ឈ្មោះមិត្តភក្តិនៅពេលដាក់ស្លាករូបថត។

តំណាងក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ការជូនដំណឹងចុងក្រោយបំផុតសំដៅ ទៅលើលក្ខណៈពិសេសមួយ ដែលត្រូវបាន ប្រកាសនៅក្នុងខែធ្នូដែលស្វែងរកមុខរបស់អ្នកនៅក្នុងរូបថតដែលអ្នកមិនបានដាក់ស្លាក។

លក្ខណៈពិសេសនេះត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមចេញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ហើយទំព័រនៃការជ្រើសរើសមិនបានលេច ឡើង។ លក្ខណៈពិសេសនេះ នឹងមិនបង្ហាញដល់អ្នកប្រើហ្វេសប៊ុក នៅប្រទេសកាណាដា ឬសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបទបញ្ជាតឹងតែងលើការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៃមុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖