ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា អនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិត ឈប់សម្រាកចំនួន៣ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោត

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីបានប្រកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទូទាំងប្រទេស ឈប់សម្រាកចំនួន៣ថ្ងៃ ដើម្បីមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដាខាងមុខ។ ចំពោះថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនេះគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជូនដំណឹងដល់ គ្រឹៈស្ថានឧត្តម សិក្សា និង និស្សិត៖


ចែករំលែក៖