ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ៩០ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ត្រូវផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន

ចែករំលែក៖

ការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ៩០ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ត្រូវផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន


ចែករំលែក៖