ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តីពី​ដំណើរការ​សំណេរ​នៃ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​និង​បំពេញ​វិជ្ជា​ សម័យ​ប្រឡង​ ២០​ សីហា​ ២០១៨

ចែករំលែក៖

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តីពី​ដំណើរការ​សំណេរ​នៃ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​និង​បំពេញ​វិជ្ជា​ សម័យ​ប្រឡង​ ២០​ សីហា​ ២០១៨

 


ចែករំលែក៖