ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

អាមេរិកស្ថិតនៅលេខរៀងទី​១០ក្នុងចំណោមប្រទេស​គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី

ចែករំលែក៖

មហាអំណាចពិភពលោក អាមេរិក ​ដែលជាប្រទេសមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញ ពិសេសគឺស្ត្រី ស្មើភាពគ្នាជាមួយបុរស​។ ប៉ុន្តែ តាមរបាយការ​របស់​ Wonders List ​បានផ្សាយជាសាធារណបង្ហាញឲ្យឃើញ ថា មហាអំណាចអាមេរិក​ ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោម​១០ ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី ។

តាមរបាយការណ៍របស់​ Wonders List ​ ស្តីពីបញ្ចីឈ្មោះប្រទេស ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត សម្រាប់ស្ត្រី​នៅឆ្នាំ​២០១៩ ក្នុងនោះមាន ឥណ្ឌា អាហ្វហ្គានីស្ថាន ស៊ូម៉ាលី … ជាដើម ដែលជាតំបន់​ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ស្ត្រីតែងតែរងការបៀបបៀនផ្លូវភេទ​។

តាម Wonders List ឥណ្ឌា​ជាប្រទេសនាំមុខ នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ប្រទេសទាំងនោះ មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី​នៅក្នុងឆ្នាំ​២០១៩ ។ ភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ស្ត្រីកើតឡើង ដោយបញ្ហា​៣យ៉ាង ក្នុងនោះមាន ទំនៀបទម្លាប់ វិប្បធម៌ អំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ និងការជួញដូរមនុស្ស ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា​ មានស្ត្រីឥណ្ឌាប្រមាន​៧០ភាគរយ​គឺជាជនរង្គ្រោះ​នៅក្នុងការវាយប្រហាររំលោភបំពានផ្លូវភេទ ធ្វើការលើសកម្លាំង ។

ចំណែកអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក៏ជាតំបន់ដែលមិនមានសុវត្ថភាព​ដល់ស្ត្រីនោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ​២០១៩ ។ នៅក្នុងប្រទេសនេះ មានស្ត្រី​៨០ភាគរយ មិនចេះអក្សរ ហើយមានស្ត្រីជាច្រើនស្លាប់ពេលសម្រាល់កូន។

ដោយឡែកស៊ីរី​គឺជាប្រទេស ឈរលំដាប់ទី៣ ក្នុងបញ្ជី និងជាប្រទេស ដែលស្ត្រីរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ ជាច្រើន​។ ក្រៅពីនេះនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀត​ ដែលជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី​ ឆ្នាំ២០១៩ គឺ ១-ឥណ្ឌា ២-អាហ្វហ្គានីស្ថាន ៣-ស៊ីរី​ ៤-ស៊ូម៉ាលី ៥-​សាឌីអារ៉ាប៊ី​ ៦-ប៉ាគីស្ថាន ៧-សាធារណរដ្ឋ កុងហ្គោ ៨-យេម៉ែន ៩-នីហ្សេរីយ៉ា ហើយអាមេរិកស្ថិតនៅលេខរៀងទី​១០ នៃប្រទេសដែលមាន ភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រី ៕


ចែករំលែក៖