ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ចពោះម្ចាស់រថយន្ត និងអ្នកដំណើរដោយមធ្យោបាយ ឬដឹកជញ្ជូនរួម ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរច្រើនលើសពី១០នាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ចពោះម្ចាស់រថយន្ត និងអ្នកដំណើរដោយមធ្យោបាយ ឬដឹកជញ្ជូនរួម ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរច្រើនលើសពី១០នាក់។

សូមអាននូវសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង ៖


ចែករំលែក៖