ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប សម្រេចពន្យាពេលដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ គ.ជ.ប សម្រេចពន្យាពេលដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២០ ។ នេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ ជ ប ទាំងស្រុង៖


ចែករំលែក៖