ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងអប់រំ ណែនាំ ស្ដីពី”ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ” និង​ “​ការ​​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក”

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី”ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ” និង​ “​ការ​​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក” សិស្សានុសិស្ស​កម្រិត​មត្តេយ្យ​សិក្សា បឋម​សិក្សា និង​មធ្យម​សិក្សា។
សូមអានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

 

     


ចែករំលែក៖