ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ថ្ងៃនេះកម្ពុជា ៖ គ្មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ គ្មានអ្នកជាសះស្បើយ គឺនៅ៣នាក់ដដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លង អ្នកជាសះស្បើយកូវីដ-១៩នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ
-សរុបអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ១១៩នាក់ដដែល
-អ្នកបន្តព្យាបាលកូវីដ-១៩មានចំនួន ៣នាក់ ដដែល
-មិនមានបាត់បង់ជីវីត
-សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន ១២២នាក់៕សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖