យ៉ាងណាមិញ ក្រោយអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមឃើញពាក្យមួយឃ្លាបែបនេះហើយ គេក៏នាំគ្នាពោលពាក្យចូលរួមរំលែកទុក្ខ និងបានបញ្ចេញមតិតាមការគិតរៀងៗខ្លួនថាការ Share របស់នាងបែបនេះ ប្រៀបដូចជាការឲ្យហេតុមុននឹងនាងស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះផងដែរ៕