ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

មកស្គាល់ ពីប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោក លី ខឺឈាង (LY Keqiang) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លោកនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ មកស្គាល់ ពីប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោក លី ខឺឈាង (LY  Keqiang) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

សូមជម្រាបថា លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤០ និង ៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោក លី ខឺឈាង (LI Keqiang) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

I. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

-ឈ្មោះ លី ខឺឈាង ឆ្នាំកំណើត ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៥

-ទីកន្លែងកំណើត : ខេត្តអានហួយ ប្រទេសចិន

II. ប្រវត្តិការសិក្សា

• ១៩៧៨-១៩៨២ : និស្សិតផ្នែកច្បាប់ និងជាប្រធានសហភាពនិស្សិត ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ ប៉េកាំង

១៩៨៨-១៩៩៤ : ទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង

កញ្ញា-វិច្ឆិកា ១៩៩១ : សិក្សានៅសាលាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

III. ប្រវត្តិការងារ

• ឧសភា ១៩៧៦ : ចូលបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

• ១៩៧៤-១៩៧៦ : ធ្វើការនៅកងពលតូចតុងលីង សង្កាត់ដាមាវ ក្រុងស្ទឹងយ៉ាង ខេត្តអានហួយ

 ១៩៧៦-១៩៧៨ :: លេខាធិការសាខាបក្ស នៃកងពលតូចដាមាវ សង្កាត់ដាមាវ ក្រុងស្ទឹងយ៉ាង ខេត្តអានហួយ

 ១៩៨២-១៩៨៣ :  លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន ប្រចាំ សាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង

១៩៨៣-១៩៨៥ : សមាជិក គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធ យុវជនកុម្មុយនីស្តចិន

ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រឹះស្ថានសិក្សា នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធ យុវជនកុម្មុយនីស្តចិន

អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតទូទាំងប្រទេសចិន សមាជិកលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន។ 

 ១៩៨៥-១៩៩៣ :សមាជិកលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន 

 ១៩៩៣-១៩៩៨ : អនុប្រធានសហព័ន្ធយុវជនចិនទូទាំងប្រទេស

១៩៩៨-១៩៩៩ :ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន

១៩៩៩-២០០២ :ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយុវជនចិន លេខាធិការរង នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តហឺណាន

២០០២-២០០៣ : អភិបាលស្ដីទីខេត្តហឺណាន

២០០៣-២០០៤:  លេខាធិការរង នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តហឺណាន

២០០៤-២០០៥ : អភិបាលខេត្តហឺណាន

២០០៥-២០០៧ : ប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ទន្លេលឿង លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តហឺណាន អភិបាលខេត្តហឺណាន

២០០៧-២០០៨ : ប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ទន្លេលឿង

២០០៨-២០១៣ : លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តហឺណាន ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសភាប្រជាជនខេត្តហឺណាន

 ២០១៣-បច្ចុប្បន្ន : លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តលាវនីង – លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ខេត្តលាវនីង

ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសភាប្រជាជនខេត្តលាវនីងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃការិយាល័យនយោបាយ នៃគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃការិយាល័យនយោបាយ  នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃការិយាល័យនយោបាយ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ៕

ដោយ ៖ សិលា


ចែករំលែក៖