ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសចំនួន ១០០ ចុះឈ្មោះឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការ ៤ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមិនកាត់បន្ថយប្រាក់ខែ

ចែករំលែក៖

និយោជិតរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាអចិន្ត្រៃយ៍ ពេលវេលាធ្វើការ ក្នុងនោះ មួយសប្តាហ៍ធ្វើការតែ ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ដែលបានពិពណ៌នាថាជា ‘ការផ្លាស់ប្តូរ’ ។
ក្រុមហ៊ុន១០០របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះឈ្មោះសម្រាប់សប្តាហ៍ការងាររយៈពេល ៤ ថ្ងៃ និងសម្រាក៣ថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍ សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេទាំងអស់ដោយមិនមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួល ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននូវវិធីដែលមនុស្សចូលធ្វើការនៅចក្រភពអង់គ្លេស។
ក្រុមហ៊ុនទាំង ១០០ នេះបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកចំនួន ២,៦០០ នាក់ ដែលជាចំណែកតូចមួយនៃចំនួនប្រជាជនធ្វើការសរុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ប៉ុន្តែក្រុមនេះកំពុងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកការពារនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យការងារ។
អ្នកគាំទ្រនៃសប្តាហ៍ធ្វើការបួនថ្ងៃនិយាយថាគំរូប្រាំថ្ងៃគឺជា “សំណល់នៃសម័យសេដ្ឋកិច្ចមុន”។ ពួកគេប្រកែកថា សប្តាហ៍ធ្វើការរយៈពេល ៤ ថ្ងៃជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពរបស់កម្មករ មានន័យថាពួកគេអាចផលិតទិន្នផលដូចគ្នាដោយប្រើតិចពេលវេលាតិចជាង។ សម្រាប់អ្នកអនុម័តដំបូងមួយចំនួន គោលការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថាជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិកផងដែរ។
ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួនពីរដែលបានចុះឈ្មោះគឺ Atom Bank និងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារសកលលោក Awin ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានបុគ្គលិកប្រហែល ៤៥០ នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ ពួកគេបានបង្ហាញថាពួកគេពិតជាកំពុងកាត់បន្ថយម៉ោងរបស់កម្មករ ជាជាងបង្ខំពួកគេឱ្យធ្វើការផ្តល់ថែមម៉ោង។
លោក Adam Ross នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Awin បាននិយាយថា ការទទួលយកគោលការណ៍សប្តាហ៍ការងាររយៈពេល ៤ ថ្ងៃគឺជា “គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លាស់ប្តូរច្រើនបំផុតមួយ ដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន” ។
លោកបានបន្ថែមថា “ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះ យើងមិនត្រឹមតែបានឃើញការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសេវាកម្ម និងទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងការរក្សាបុគ្គលិកផងដែរ ៕

ដោយ៖ ធីរីណា(រូប​ថត​ ៖ toquoc.vn)


ចែករំលែក៖