ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សវនាការ​រឿង​ក្ដី​លោក​ស្រី​ ទេព​ វន្នី​ ត្រូវ​លើក​ពេល​ ព្រោះ​លោក​ស្រី​ ស្នើ​ទៅ​តុលាការ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព

ចែករំលែក៖

សវនាការរឿងក្ដីលោកស្រី ទេព វន្នី ត្រូវលើកពេល ព្រោះលោកស្រី ស្នើទៅតុលាការមានបញ្ហាសុខភាព

 


ចែករំលែក៖