ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវសូមម្ចាស់ផ្ទះកុំតម្លើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ១ឆ្នាំ (២០១៨) ដើម្បីជួយកម្មករយើងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់រស់នៅកាន់តែប្រសើរ ឡើង

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវសូមម្ចាស់ផ្ទះកុំតម្លើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ១ឆ្នាំ (២០១៨) ដើម្បីជួយកម្មករយើងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់រស់នៅកាន់តែប្រសើរ ឡើង។

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1438677502847409/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

 


ចែករំលែក៖