ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

វីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញដល់ទីក្រុងណាននីង ប្រទេសចិន ដោយសុខសុវត្ថិភាព

ចែករំលែក៖

វីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញដល់ទីក្រុងណាននីង ប្រទេសចិន ដោយសុខសុវត្ថិភាព។

ក្រុងណាននីង,ប្រទេសចិន ថ្ងៃទី១១ កញ្ញា ២០១៧

ប្រភពៈ ហ្វេសប៊ុកសម្តេចតេជោ

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1452961451419014/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]
ចែករំលែក៖