ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ ស្តីពី​”ការបើក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​ជា​ស្ត្រី​ទាំង​ក្នុង​និងក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ ពេល​សម្រាល​កូន​ដែល​បានចុះ​បញ្ជី​រួច​ក្នុង​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខសង្គម​”

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖