ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ប្រតិទិន Google ឥឡូវអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្ថែមកំណត់ត្រាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍

ចែករំលែក៖

លក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយត្រូវបានបន្ថែមទៅប្រតិទិន Google ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាកចេញពីចំណាំនៅពេលផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ TechCrunch ។

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរឬលុបព្រឹត្តិការណ៍មួយប្រអប់នឹងលេចឡើងនៅកន្លែងដែលអ្នកអាចទុកកំណត់ត្រាមួយដើម្បីនិយាយថាហេតុអ្វីការផ្លាស់ប្តូរបានកើតឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសសរសេរអ្វីមួយហើយបញ្ជូនវាទៅអ្នកចូលរួមបន្ទាប់មកសារនោះនឹងបង្ហាញមិនត្រឹមតែនៅលើទំព័រព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រតិទិនរបស់ Google នោះទេប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលដែលបានផ្ញើចេញជូនដំណឹងដល់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

លក្ខណៈពិសេសនេះឥឡូវនេះអាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើ G Suite ហើយគួរតែមកដល់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ។ បើទោះបីជាវាជាការបន្ថែមដ៏តូចវាគឺជាវិធីមួយដែលមានប្រយោជន៍និងជាវិធីមួយដែលមិនអាចលាក់បាំងដើម្បីរក្សាអ្នករាល់គ្នានៅលើទំព័រដូចគ្នានៅពេលដែលផែនការប្រែប្រួល ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖