ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

មកដល់ម៉ោង ៣និង១០ នាទីរសៀល ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ទឹកទន្លេសេកុង ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង បានបន្តកើនឡើងដល់កម្ពស់ ១២,១០ ម៉ែត្រ ហើយ (កម្ពស់ប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១១,៥០ម)

ចែករំលែក៖

ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ មន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ មកដល់ម៉ោង ៣និង១០ នាទីរសៀល ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ទឹកទន្លេសេកុង ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង បានបន្តកើនឡើងដល់កម្ពស់ ១២,១០ ម៉ែត្រ ហើយ (កម្ពស់ប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១១,៥០ម៉ែត្រ) ៕


ចែករំលែក៖