ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសរបស់ MacBook Pro, Amazon devices និង GTX 1080 Ti bundle នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ

ចែករំលែក៖

ជិតដល់ពេលដែលឧបករណ៍ Amazon devices នឹងធ្វើការចុះតម្លៃហើយ ។ កាស Bose noise-canceling ដែលជាមិត្តល្អក្នុងការសិក្សាបានរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 50 ដុល្លារក្នុងរយះពេលមួយសប្តាហ៍។ មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដើម្បីមើលថាតើអ្នកកំពុងស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាចល័តឬឧបករណ៍ដើម្បីបំពេញមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តរបស់អ្នក។

Fire HD 10 Kids Tablet for $159.99 (តម្លៃធម្មតា $199.99, $40 off)

Fire HD 8 Kids Tablet for $99.99 (តម្លៃធម្មតា $129.99, $30 off)

Echo (second generation) for $85.99 (តម្លៃធម្មតា $99.99, $14 off)

Two-pack of Echo speakers for $129.99 (តម្លៃធម្មតា $189.99, $60 off)

Echo Plus for $99.99 (តម្លៃធម្មតា $149.99, $50 off)

Echo Show for $129.99 (តម្លៃធម្មតា $229.99, $100 off)

Echo Dot for $39.99 (តម្លៃធម្មតា $49.99, $10 off)

Two-pack of Echo Dot speakers for $69.99 (តម្លៃធម្មតា $99.99, $30 off)

Fire TV Cube for $89.99 (តម្លៃធម្មតា $119.99, $30 off)

Fire TV 4K for $39.99 (តម្លៃធម្មតា $69.99, $30 off) ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖