ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Dropbox នឹងស្កេនរូបភាពរបស់អ្នកឲ្យចេញជាអក្សរ ឬ អត្ថបទ

ចែករំលែក៖

Dropbox កំពុងបង្កើតការសម្គាល់អត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកឯកសាររបស់អ្នក ទោះបីជាវាត្រូវបានរក្សាទុកជារូបភាពដូចជា JPEGs ឬ PNG ក៏ដោយ ។ អត្ថបទក៏នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងឯកសារ PDF ផងដែរប្រសិនបើវាមានស្កេនឬរូបថតឯកសាររបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវមានគណនីពិសេសមួយរបស់ Dropbox ដើម្បីទាញយក ប្រយោជន៍ពីលក្ខណៈថ្មី។

នៅក្នុងការប្រកាសពីលក្ខណៈពិសេសនេះ Dropbox បាននិយាយថារូបភាពនិងឯកសារ PDF ជាង 20 ពាន់លានត្រូវបានរក្សាទុក នៅលើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានចន្លោះពី 10 ទៅ 20 ភាគរយនៃរូបថតទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់ អក្សរសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាដើម្បីស្កេនអត្ថបទពីកម្មវិធីស្កេនឯកសារ ប៉ុន្តែមុខងារនេះនឹងដំណើរការលើឯកសារ ដែលមានស្រាប់របស់អ្នកដោយមិនគិតពីរបៀបដែលវាត្រូវបានបន្ថែមដើមឡើយ។

លក្ខណៈពិសេសថ្មីនេះដំណើរការជាមួយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសហើយឥឡូវនេះអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកប្រើ Dropbox Business Advanced និង Enterprise និងអាចមានសម្រាប់អតិថិជន Dropbox Professional នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖