ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់​អញ្ជើញទៅចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ រស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ទីក្រុហ្សឺណែវ ប្រទេសស៊ី្វស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់​អញ្ជើញទៅចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ រស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ទីក្រុហ្សឺណែវ ប្រទេសស៊ី្វស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


ចែករំលែក៖