ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោក ស សុខា ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្ស៦ខែ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោក ស សុខា ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្ស៦ខែ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។ ក្នុងលោកបានសរសេរថា៖ ខ្ញុំបាទ ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា សូមសម្តែងនូវសមានចិត្តតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្ញុំបាទ ចំនួន ៦ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភា រហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន៕ សុខខេមរា


ចែករំលែក៖