ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC)អំពាវនាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញគោរពលក្ខខណ្ឌ ទូទាត់សាច់ប្រាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី៤ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) បានអំពាវនាវ ដល់អ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់ ដែលទិញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលពីកម្ពុជា មេត្តាគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទូទាត់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញ ដែលខ្លួនបានទទួលរួចហើយ ឬដែលកំពុងដឹកទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញដល់គោលដៅ។

តាមលិខិតអំពាវនាវ របស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានោះបានបញ្ជាក់ថា «យើងយល់អំពីភាពលំបាក ដែលអ្នកបញ្ជាទិញកំពុងប្រឈមមុខ នោះហើយ ប៉ុន្តែយើងសូមអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំង ទៅអ្នកបញ្ហាទិញទាំងអស់ មេត្តាយោគយល់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញ ដែលបានទទួលរួចហើយ និងឬដែលកំពុង ដឹកទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញ»នោះផង។

នេះជាលិខិតអំពាវនាវរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC)៖

ដោយ៖ប្រាថ្នា


ចែករំលែក៖