ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងការងារ​ ចេញសេចក្ដីប្រកាស​ ស្ដីពី​ ការឈប់​បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល​ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២១

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ២០២១

សូមអានព័ត៍មានលំអិតរបស់ក្រសួងការងារមានដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖ស តារា


ចែករំលែក៖